INTERNATIONAL LINJE

UDDANNELSENS FORLØB

Hos Blue Water Shipping får du en unik uddannelse, der både giver dig en EUD (almen speditøruddannelse) samt en akademiuddannelse i International Transport og Logistik (en uddannelse på 60 ECTS-points).

På denne linje bruger du det første år i Danmark og det andet år i udlandet, hvor modul 2 og 3 vil foregå som online undervisning, og resten vil være med fysisk tilstedeværelse. Undervisningen og eksamen foregår på engelsk. Derudover er alt materiale på engelsk, ligesom på den danske linje.

TRAINEEFORLØB – 1. ÅR

Modul 1

» Logistik og Supply Chain Management
» Transport/lager
» Anvendt Økonomi
» Global økonomi

Modul 2

» Logistik og Supply Chain Management
» Transport/lager
» Service
» Anvendt Økonomi
» Global økonomi

Modul 3

» Logistik og Supply Chain Management
» Transport/lager
» Service
» Anvendt økonomi
» Global økonomi/Prøve

Modul 4

» Logistik og Supply Chain Management
» Transport/lager
» Service
» Anvendt økonomi
» Transportjura

Eksamen

På 1. år skal du til eksamen i følgende:

» Logistik og Supply Chain Management
» Service
» Økonomi

TRAINEEFORLØB – 2. ÅR

Modul 5

» Transport/lager
» Transportjura

Modul 6

» Optimering af forretningsprocesser
» Transportjura

Modul 7

» Optimering af forretningsprocesser
» Transportjura

Fagprøve

Som afsluttende opgave på erhvervsuddannelses-delen, skal du lave en fagprøve. Eksamen udgøres af en synopsis der forsvares til en mundtlig/virtuel eksamen med intern censor.

Eksamen

På 2. år skal du til eksamen i følgende:

» Transport/lager
» Transportjura
» Optimering af forretningsprocesser

Afsluttende projekt & eksamen

Som afslutning på akademiuddannelses-delen skal du lave et individuelt afgangsprojekt på 25 sider. Projektet forsvares til en mundtlig eksamen med en ekstern censor.

Blue Water Shipping 2231
Blue Water Shipping 2262

MØD VORES TRAINEES

Mød nogle af vores dygtige trainees, Gabriella, Oliver og Simon, der går på den internationale linje af vores toårige speditør-/shippinguddannelse. De fortæller om uddannelsen, hverdagen på kontoret, det sociale miljø, deres fremtidsdrømme samt karriere- og udviklingsmulighederne ved Blue Water Shipping.

Gabriella, Oliver og Simon, giver et indblik i deres internationale hverdag, hvor de bruger det første år af uddannelsen på et af vores danske kontorer og det andet på et kontor i udlandet. Uanset hvor de sidder, har de kontakt til hele verden, hvor de arbejder for at finde de bedste logistikløsninger.

Blue Water Shipping 2044

EN VERDEN AF MULIGHEDER

Som trainee i Blue Water Shipping får du branchens bedste uddannelse med stærke kompetencer inden for supply chain management, som du kan bruge i mange forskellige funktioner.

Under dit andet år i udlandet kan du koncentrere dig om at udvikle dig og få en oplevelse for livet uden praktiske bekymringer. Vi gør, hvad vi kan, for at du får en god oplevelse. Vi sørger bl.a. for, at du er sikret en bolig under dit udlandsophold.

Uddannelsen åbner op for gode karrieremuligheder i hele verden - også i Blue Water Shipping. 9 ud af 10 af vores trainees bliver fastansatte efter deres traineeforløb med fortsat professionel og personlig udvikling.

Blue Water Shipping 2269

EN UNIK UDDANNELSE

Hos Blue Water Shipping får du en unik uddannelsessammensætning, der både giver dig en EUD (almen speditøruddannelse) og en akademiuddannelse i International Transport og Logistik på 60 ECTS-points.

Uddannelsen består af en teoretisk og en praktisk del, der sammen danner rammen for et toårigt traineeforløb. Det meste af uddannelsen arbejder du på vores kontorer, og så får du syv ugers teoretiske undervisningsuger i alt fordelt over de to år med en blanding af online undervisning og fysisk undervisning i Esbjerg. Gennem din tid nåde på kontorerne og til undervisningen skaber du et unikt netværk i hele verden.

I løbet af uddannelsen får du mulighed for at forbinde din solide praktiske erfaring fra kontoret med den teoretiske viden fra undervisningen.

ANSØG

ANSØGNINGSFORLØB

Når du har sendt en ansøgning inden for ansøgningsperioden sørger vi for, at du hurtigt hører fra os og bliver indkaldt til en evt. screeningssamtale.

Ansøgningen åbner

Vi åbner op for ansøgninger d. 9. januar.

Fra den 9. januar kan du ansøge om en traineestilling til opstart i september 2023. Hvis du opfylder kravene for samtalegaranti, vil du blive inviteret til en online samtale inden for tre uger.

9. januar 2023
Screeningssamtale

Screeningsamtalen er en online samtale, du bliver inviteret til via email inden for tre uger efter, du har sendt ansøgning. Samtalen er på dansk, og hvis du opfylder kravene samtalegarantien, er du garanteret at komme til samtale.

Inden for tre uger
Ansøgningsfrist

Vi lukker for ansøgninger d. 28. februar.

Herefter er det ikke længere muligt at ansøge om en traineestilling med start i september 2023. Vi åbner op for nye traineestillinger i 2024.

28. februar 2023
Første samtale

 Hvis du går videre i forløbet, kommer du til samtalen på dét lokale kontor, hvor du er kandidat til traineestillingen. Du angiver selv dine prioriterer for lokation, når du sender ansøgningen. 

Løbende
Opstart

Introuge i Esbjerg

Inden for de første to måneder mødes du og de andre nye trainees til en introuge på hovedkontoret i Esbjerg.

1. september 2023

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Har du et spørgsmål til uddannelsen eller jobbet? Måske du kan finde det svar, du leder efter, herunder.

Kan du ikke finde svar? Ræk ud til os på chatten.

Hvilke krav er der for at blive trainee i Blue Water Shipping?

Det eneste nedre krav er, at du skal have en gymnasial uddannelse.

Vi har samtalegaranti, hvilket betyder, at du er garanteret en online screening samtale, hvis du lever op til vores krav for samtalegaranti:

  • Igangværende eller gennemført HHX/STX indenfor de sidste fem år
  • Mindst ét års erhvervserfaring i form af deltids- eller fuldtidsjob (alternativt udlandsophold eller elitesport)
  • Matematik og Engelsk på min. B-niveau

​​Hvad er relevant deltids- eller fuldtidsjob?

Det vigtigste er, at man kan bevise, at man har erfaring med at være på arbejdsmarkedet (lige meget hvad det er), have kollegaer og det ansvar, der ligger i at have et job.

Kan jeg blive trainee, hvis jeg ikke har en gymnasial baggrund?

Har du ikke en gymnasial baggrund, kan du desværre ikke blive optaget i vores traineeprogram. Uddannelsen svarer til en kort videregående uddannelse, der som altid har gymnasial baggrund som adgangskrav. OBS: En HHX og EUX giver direkte adgang. Hvis du har en STX, HF eller HTX så skal du have et EUS-forløb.

Er man ramt af uddannelsesloftet, hvis man har anden akademiuddannelse?

Nej. Uddannelsesloftet er for videregående uddannelser på fuldtid, og hverken EUD eller Akademiuddannelsen indregnes her.

Hvad er lønnen som trainee?

På det første år er lønnen for en trainee under 25 år på ca. kr. 16.500, og hvis man er over 25 år, er den på ca. 21.000.

På det andet år er lønnen for en trainee under 25 år 17.500. Hvis man er over 25 år, er lønnen 22.000.

Hvor kan man blive trainee?

Vi tager trainees rundt om på de fleste danske kontorer. Esbjerg, Billund, Aarhus, Greve, Herning, Padborg, Odense, Sønderborg, Aalborg og Taulov. Når du søger, skal du vælge den by, du ønsker at søge til som første prioritet.

Vælger du den internationale linje, hvor dit andet år foregår i udlandet, er der dog mange andre kontorer, du kan komme til. Vi har over 70 kontorer fordelt på 30 lande, bl.a. Australien Holland, Singapore, Storbritannien og USA.

Kan man selv vælge geografisk hvilket kontor, man ønsker at være tilknyttet i sin traineeperiode?

Ja, dette angiver du, når du sender din ansøgning. Her angiver du dine prioriteter. Der er selvfølgelig større sandsynlighed for at få en traineeplads, hvis man er fleksibel.

Hvor og hvor længe er man på skoleophold?

Skolen er Smart Academy i Esbjerg. Man bor på skolen de uger, der er undervisning - det gælder også, hvis man er bosat i Esbjerg. De syv skoleuger afholdes løbende gennem de to år med én uges skoleophold af gangen. 

På den internationale linje er det dog en smule anderledes, da det vil være en blanding af undervisning med fysisk tilstedeværelse og online undervisning.

Hvordan er engelskniveauet på uddannelsen?

Man skal kunne læse, skrive og tale engelsk. Alt undervisningsmaterialet er på engelsk, så det er det samme materiale, man læser på begge linjer. På den danske linje taler man dansk, og på den internationale linje taler man engelsk.

Er man sikret et job efter traineeforløbet?

9 ud af 10 fortsætter i Blue Water Shipping efter endt forløb. Vi ansætter vores trainees på en fast kontrakt. De første to år er man trainee og efter det speditør. Det er altså ikke en tidsbegrænset ansættelsesaftale. De fleste fortsætter, men selvfølgelig er der nogen, der stopper, f.eks. hvis man vil noget andet.

Hvad er lønnen som speditør hos Blue Water Shipping?

Det kommer an på ens evner, og hvor man er henne i landet (Greve og Aarhus har højere lønninger). Men lønnen ligger i mellem 27.000 og 30.000 kr., når man er færdiguddannet.

Hvordan ser en typisk dag ud på kontoret?

Det er en hverdag foran computeren og med telefonen ved hånden. Der er booking af transport for kunderne, opfølgning, fakturering og kontakt til kunder og leverandører.